dinsdag 29 april 2014

Mannelijke onderzoekers bezorgen muizen stress

I also write articles for the Dutch popular science website scientias.nl. Today I send in an article based on a paper that appeared today in Nature Methods. Unfortunately, the editor of the site (a sweet lady named Caroline) already wrote a piece on it. Since I put some work (not too much though) in it, I will publish it here. It is, however, in Dutch, but I guess most visitors of this blog are Belgian or Dutch.


Mannelijke onderzoekers veroorzaken stress bij knaagdieren
Ratten en muizen vertonen verhoogde stress wanneer zij gehanteerd worden door mannen in vergelijking met vrouwen. Dit kan mogelijk onderzoeksresultaten beïnvloeden.

Knaagdieren voelen minder pijn als zij door mannelijke onderzoekers gehanteerd worden in vergelijking met vrouwelijke onderzoekers. Een team rond Jeffrey Mogil (McGill University) kwam tot deze verrassende conclusie tijdens experimenten naar pijn bij knaagdieren. Muizen en ratten kregen een injectie in de enkel, waarna het ervaren pijnniveau aan de hand van de gezichtsexpressie van de muis (zogenaamde mouse grimace scale) bepaald werd. De resultaten lieten zien dat de pijnrespons 40% minder was wanneer er een man in de kamer was in vergelijking met een vrouw. Het experiment werd uitgebreid en het bleek dat hetzelfde effect opgewekt werd door een T-shirt dat gedragen de vorige nacht door een man werd. Ook de geur van mannelijke oksels resulteerde in een daling in pijnrespons.

Stress
De auteurs ontdekten dat de mannelijke stimuli geen directe invloed uitoefenden op de pijnrespons van de muizen en ratten. De dieren hadden verhoogde concentraties van het stresshormoon corticosterone in hun bloed. Dit duidt aan dat stress de pijnrespons tijdelijk onderdrukte. Niet enkel mensen veroorzaakten dit effect, ook de aanwezigheid van mannelijke dieren, zoals hamsters, ratten, katten en honden zorgde voor een toename in stress. Mogil geeft aan dat alle experimenten erop wijzen dat blootstelling aan mannelijke stimuli stress veroorzaakt bij muizen. Daarenboven blijkt deze vorm van stress veel sterker in vergelijking met andere vormen.

Gevolgen
Deze ontdekking is niet zo maar een curiositeit, aangezien deze stressrespons een belangrijke invloed kan hebben op resultaten van andere studies. Een analyse van een oudere studie (pijn veroorzaakt door heet water) toonde aan dat muizen die getest werden door mannelijke onderzoekers een lagere gevoeligheid voor pijn vertoonden. Hoe moeten onderzoekers nu omgaan met deze onverwachte factor? “Eén optie”, grapt Mogil, is alle mannen ontslaan, of zorgen dat er altijd een vrouw aanwezig is.” Een andere mogelijkheid is het melden van het geslacht van de onderzoeker in publicaties. Op die manier kan deze factor in de statistische analyses opgenomen worden.

Bronmateriaal
Sorge, R. E. et al. Nature Meth. http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.2935 (2014).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten